Header_Books1

Editorial Àrbena:

L'editorial Àrbena s'ha creat a partir dels materials existents en les editorials Adonay i EnLogística. Ara es presenta amb un nou format renovat i comença una col·lecció de llibres de lectura per a persones adultes. La primera novel·la que s'ha publicat és la traducció al valencià de La barraca de Vicent Blasco Ibáñez. Una obra cabdal per a entendre la societat valenciana de finals del segle XIX i principis del XX.


La barraca
Precio anterior 14,50 €
14,50 € *
Nou Apte 2
17,50 € *
Nou Apte 3
17,50 € *
* Los precios incluyen el IVA y la entrega